เปิดข้อกฎหมาย ปมดราม่าประกาศพ้นสภาพครูแนะแนวสาว

เปิดข้อกฎหมาย ปมดราม่าประกาศพ้นสภาพครูแนะแนวสาว

อ.กฎหมาย จุฬา อธิบายชัด ระเบียบ-ข้อบังคับ ครูลาออกก่อนไปสอบบรรจุ ขัดรัฐธรรมนูญชัดเจน หลายโรงเรียนเสนอให้ยกเลิก ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาแสดงควมาเห็นเกี่ยวกับกรณีของ ครูแนะแนวสาวรายหนึ่งซึ่งถูก โรงเรียนดังสงขลา ติดประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรโรงเรียน หลังจากทางคุณครูได้มีการแอบไปสอบบรรจุข้าราชการ ก่อนที่ต่อมาผลจะทราบว่าสอบบรรจุได้ที่ 1 ของจังหวัด

โดย อาจารย์กฎหมายจุฬาฯ ได้อธิบายในแง่ของข้อกฏหมาย ยืนยัน การให้ครูลาออกก่อนไปสอบบรรจุขัดต่อ รัฐธรรมนูญชัดเจน

“ประเด็นเรื่องประกาศการพ้นสภาพจนก่อให้เกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องหนึ่ง เราต้องไม่เอามาปะปนกันกับอีกประเด็นนั่นคือ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนดเงื่อนไขให้ครูต้องลาออกก่อนที่จะไปสอบคัดเลือกบรรจุเข้าที่หน่วยงานอื่น” ที่ออกโดยบอร์ดบริหารของโรงเรียน”

“ผมเห็นว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ม.26 อย่างชัดเจน เพราะเป็นการสร้างภาระ หรือจำกัดเสรีภาพของบุคลากรในการประกอบวิชาชีพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ กรณีนี้ทางบอร์ดบริหารควรต้องดำเนินการยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องเสีย”

“อันที่จริงแล้ว ผมได้ยินมาว่าโรงเรียนหลายแห่งก็มีระเบียบ หรือข้อบังคับทำนองเดียวกันนี้อยู่ ดังนั้น จึงควรนำเสนอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่ละเมิดเสรีภาพของคุณครูทั้งหลายในการแสวงหาความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพของตนเองครับ”

ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว โดยงานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ รวมระยะทางประมาณ 180 กม. มีสถานี 10 สถานี และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว โดยงานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ รวมระยะทางประมาณ 175 กม. มีสถานี 9 สถานี และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทุเรียนไทย ส่งถึงจีนสำเร็จ ยืนยันคุณภาพมาตรฐาน Zero Covid

มนัญญา เผยข่าวดี ทุเรียนไทย หลังรับรายงาน กรมวิชาการเกษตร ส่งถึงจีนลุล่วง ตรวจสอบแล้วปลอดเชื้อโควิด-19 มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานจาก กรมวิชาการเกษตร วันนี้ (30 มี.ค.65) เกี่ยวกับความคืบหน้าของ ทุเรียนไทย ได้ทำการขนส่งถึงประเทศจีนสำเร็จแล้ว และผ่านการตรวจสอบจากจีนว่าปลอดเชื้อโควิด-19

ความสำเร็จ ทุเรียนไทยไปจีน ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันทำ GAP+ ที่ปฏิบัติตามมาตรการการส่งออกผลไม้ไปจีน ทำให้วันนี้ล้งที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตร ทั้งการพ่นยา การตรวจศัตรูพืช สามารถส่งออกไปถึงจีนได้สำเร็จ

ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนทุกคน แม้ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าทุเรียนของไทยไม่สามารถส่งออกไปจีนได้ ขอเกษตรกรอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนดังกล่าว วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุเรียนประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐาน ปฏิบัติตามมาตรการ Zero Covid อย่างเข้มงวด จนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

ขณะเดียวกันวันนี้ มนัญญา ได้ลงพื้นที่ จันทบุรี เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมตามมาตรการส่งออกทุเรียนไทย ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้มาตรการควบคุม COVID-19 ตามนโยบาย บูรณาการที่กรมวิชาการเกษตร กับหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี

โดย นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ศุลกากรจังหวัดจันทบุรี สภาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าผลไม้และผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน และ CCIC ได้ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุต้นแบบ GMP+ ซึ่งเป็นการถอดต้นแบบการควบคุม และตรวจสอบการปนเปื้อน COVID -19 จากสินค้านำเข้า ณ ด่านนำเข้าประเทศที่จีน มาประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับ โรงคัดบรรจผลไม้สด

และมาตราการป้องกันเชื้อ COVID -19 ในโรงคัดบรรจุผลไม้ ได้แก่ การควบคุมแรงงาน การใช้สารเคมีตามคำแนะนำของ GACC เพื่อกำจัดการปนเปื้อนบนบรรจุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ และบนพื้นผิวผลไม้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะเป็นมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกผลไม้ไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท ดรากอน เฟรช ฟรุท จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ศกพ. เผย PM 2.5 ใน กรุงเทพ และปริมณฑล เพิ่มสูงขึ้น หลังเทศกาลปีใหม่ คาดในช่วง 7 วันข้างหน้าค่า PM 2.5 จะเพิ่มขึ้นอีก นาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูล คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564